• Spriječi
  • Ponovno koristi
  • Recikliraj
  • Kompostiraj

Analiza HE Ilovac kod Ozlja


Objavljena je analiza slučaja mhe Ilovac na rijeci Kupi kojom supotvrđeni brojni propusti pri realizaciji ovog projekta. Između ostalog možetepročitati kako je istraživanjem dokazan gubitak staništa i smanjenjeprisutnosti raznih ribljih vrsta na tom području od 18 2010. i 2011. do 11 vrsta 2019. 

Cilj analize je utjecati na promjenu politike EIB-a koji je putem HBOR-a i komercijalne banke kreditirao i podržao realizaciju ovog štetnog projekta…

Pročitajte tekst na poveznici (tekst je na engleskom), hvala ekipi iz Udruge PAN iz Karlovca na prenošenju informacije

https://bankwatch.org/blog/croatian-hydropower-plant-highlights-loopholes-in-eib-environmental-policies?fbclid=IwAR3eiWcObkDpaRsrWUnOfI54IZX-pxPE97Fc0ZmxJaGOC1B4PJLiQp9aY40