• Spriječi
  • Ponovno koristi
  • Recikliraj
  • Kompostiraj

Brinemo o okolišu - Podbrežje


Zahvaljujemo svima koji brinete ovih dana o zaštiti okoliša i uređenju našeg kraja.

Posebno se zahvaljujemo ravnateljici i školskim čistačicama, koje su ovih dana uredile okoliš u Područnoj školi Podbrežje. Grad Ozalj je za ovu akciju donirao 2 kamiona zemlje.