• Spriječi
  • Ponovno koristi
  • Recikliraj
  • Kompostiraj

DAN ZAŠTITE OKOLIŠA


Danas obilježavamo Svjetski dan zaštite okoliša, poruka je smanjiti stvaranje otpada od hrane, odnosno bacanje hrane.