• Spriječi
  • Ponovno koristi
  • Recikliraj
  • Kompostiraj

Dobre vijesti iz Azelija eko d.o.o.


Prenosimo vijest sa portala Kaportal.net.hr, objavljenu 11.03. 

Na području grada Ozlja i općina Kamanje, Žakanje i Ribnik u prvom mjesecu provođenja novog sustava gospodarenja otpadom udio miješanog komunalnog otpada smanjen je za čak 40%. Tako je u siječnju 2020. godine na cijelom području na kućnom pragu prikupljeno gotovo 13 tona pojedinih frakcija otpada, točnije 4600 kg plastike, 4440 kg papira i 3840 kg stakla.

Naime, na cijelom području djelovanja Azelije eko d.o.o. Ozalj stvoreni su preduvjeti da se u kućanstvima osigura maksimalno razdvajanje te je od 1. siječnja 2020. godine i službeno započeo sustav evidencije i odvoza razvrstanog  otpada. Svim korisnicima vrši se elektronička evidencija pražnjenja kanti za sakupljanje miješanog komunalnog otpada na temelju kojih se u konačnici formira i cijena usluge odvoza. Osim toga, korisnicima su osigurane i vreće za sakupljanje pojedine vrste otpada, i to onog koji se najčešće proizvodi u kućanstvima, a to su plastika, papir i staklo, dok su za ostale vrste otpada korisnicima na raspolaganju dostupna reciklažna dvorišta.

Direktor Azelije eko d.o.o. Ozalj Miroslav Cigić i više je nego zadovoljan početnim rezultatima dodajući kako su već na početku godine na samom tragu ispunjenja zakonske obveze koja do kraja godine propisuje smanjenje udjela miješanog komunalnog otpada za 50%.

– Činjenica je kako su upravo korisnici prepoznali da su stvoreni potrebni preduvjeti za razvrstavanje otpada kako na kućnom pragu tako i dostupnošću reciklažnih dvorišta. Također, i brojne aktivnosti u sklopu projekta „PoKupi, iskoristi, očisti“ o nužnosti kvalitetnog razvrstavanja otpada opravdale su svoju svrhu. Ujedno zahvaljujem svim korisnicima na suradnji i vjerujem da će takvi rezultati biti i u narednom razdoblju.

Inače, odvoz miješanog komunalnog otpada na cijelom području vrši se svaka dva tjedna, dok odvoz pojedine frakcije svakih tjedan dana. Cijena usluge formirana je na temelju evidencije odvoza isključivo miješanog komunalnog otpada, dok se odvoz pojedine frakcije otpada kao i usluge reciklažnog dvorišta ne naplaćuju. Iz Azelije eko d.o.o. Ozalj napominju kako njihovi korisnici plaćaju najnižu cijenu usluge odvoza otpada u županiji, a dobrim dijelom i u cijeloj Hrvatskoj, što se u konačnici može i povjeriti s obzirom da su cjenici javno dostupni na internetskim stranicama komunalnih poduzeća.

No, nažalost postojeća cijena zbrinjavanja odvojenog prikupljanja otpada ne može dugoročno pokrivati realne troškove poslovanja. Stoga su, prema riječima direktora Miroslava Cigić, u tijeku analize troškova i konzultacije s gradonačelnicom Ozlja i načelnicima Kamanja, Žakanja i Ribnika na čijem području ujedno tvrtka djeluje te će se zajednički odgovoriti na pitanje koja je nova realna cijena zbrinjavanja otpada.

-Također, očekuje se i povratna informacija Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kako bi se sustavno osiguralo sufinanciranje zbrinjavanje selektiranog otpada. Naime, pred dvije tri godine komunalna tvrtka mogla je selektirani otpad prodati kao sirovinu, dok danas je dužna podmiriti troškove njegovog preuzimanja, pojašnjava direktor Miroslav Cigić.