• Spriječi
  • Ponovno koristi
  • Recikliraj
  • Kompostiraj

Eko vrt u DV Čarolija


Vrijedne male ručice iz Dječjeg vrtića Čarolija u Žakanju primile su lopatice i kantice i započele sa sadnjom povrća.

Na žalost, zbog epidemije COVID-19 odradili su prvi dio u uvjetima koje imaju, s postojećim gumama (povrće ima svoj bioritam i nije moglo čekati povišene gredice koje su u izradi)

Za teglice za cvijeće iskoristili su i stare čizmice.

Djeca uživaju vodeći brigu o cvijeću i povrću, preporučljivo je da većinu vremena borave u vanjskom prostoru.

Upravo izrađuju oznake za povrće i siju salatu.