• Spriječi
  • Ponovno koristi
  • Recikliraj
  • Kompostiraj

EVIDENCIJA LOKACIJA OTPADA


Ako ste u prirodi i naiđete na odbačeni otpad...Kome prijaviti i kako pomoći da se sanira problem?

Novi način je ELOO sustav evidencije lokacija odbačenog otpada.

Kako građani mogu prijaviti otpad?

• Posjetiti mrežnu stranicu https://eloo.haop.hr

• Kliknuti na “Prijavite otpad”

• Odabrati Županiju/Grad/Općinu te opisati lokaciju i vrstuotpada

• Prijavitelj može ostaviti svoje osobne podatke, ali ova rubrika nije obavezna za prijavu

• Priložiti fotografiju odbačenog otpada

• Kliknuti “Pošalji prijavu”

Pročitajte detaljnije na poveznici i javite nam iskustva, čuvajmo prirodu svi zajedno