• Spriječi
  • Ponovno koristi
  • Recikliraj
  • Kompostiraj

KAMION ZA RAZVRSTAVANJE OTPADA


Stanovnici Ozlja, Kamanja, Žakanja i Ribnika značajno su u samo dvije godine smanjili količine miješanog komunalnog i povećali količine odvojenog otpada na 62 %.

U narednom periodu brojke će biti još bolje jer komunalnoj tvrtki Azelija eko stiglo je pojačanje – komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada.

Više odvojenog otpada znači manje miješanog koji se odvozi na odlagalište

Vrijedno je 603 tisuće kuna, a s čak 512 tisuća kuna sufinancirano je iz europskog Kohezijskog fonda.

-Nabavom ovog vozila cilj je da još više prikupimo tih odvojenih frakcije – papir, staklo, plastika, glomazni otpad i ostale koje se mogu izdvojiti. Tako ćemo smanjiti miješani komunalni otpad kako bi ga imali što manje za odvoz na odlagalište, rekao je u Reciklažnom dvorištu u Ozlju direktor Miroslav Cigić.

Novi kamion malo troši, lijepo izgleda i jednostavan je za rukovanje

Novi kamion nabavila je tvtka Tehnix. Troši malo goriva, ima nisku emisiju CO2 plinova, lijepog je dizajna, jednostavno za rukovanje i sigurno za djelatnike, rekao je komercijalni direktor Željko Horvat.

(preuzeto sa Radio Mrežnica)

-Takva vozila mogu raditi u jednoj smjeni ili u sezoni u tri ili više smjena. Radi perfektno u dijelu niskih temperatura i posebno sada u zadnje vrijeme, vrlo visokih temperatura. Ova vozila imaju 24 sata dostupnost originalnih rezervnih dijelova i servisa. Isto tako, vozilo je opremljeno kamerom i sustavom snimača od 3 terabajta gdje praktično mjesec dana se bilježi sva aktivnost kod prikupljanja otpada.

Već se razmišlja o sortirnoj liniji

Osim nabave vozila u sklopu ovog projekta bit će održane i edukacije stanovništva Ozlja i tri općine o razvrstavanju. Gradonačelnica Ozlja Gordana Lipšinić najavljuje i buduće aktivnosti kojima će sustav unaprijediti i osigurati da su frakcije prikupljenog otpada iskoristive.

-Razmišljamo o sortirnoj liniji koja bi nam i tu dimenziju, da budemo sigurni u kvalitetu prikupljene sirovine, još dodatno pojačala, rekla je.