• Spriječi
  • Ponovno koristi
  • Recikliraj
  • Kompostiraj

ODLIČNI REZULTATI IZ AZELIJA-EKO


Dobili smo podatke o prikupljenim vrstama otpada u 2019. i 2020. godini na reciklažnom dvorištu u Ozlju i - odlični su! Značajno povećanje i sve više novih frakcija dobar su pokazatelj.

Ukupnu usporedbu sa 2018., 2019. i 2020. godinom ćemo dobiti u ožujku, na ukupnom godišnjem izvješću.

Iz Azelija-eko stižu nove vijesti o nabavi komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada, pročitajte detaljnije na http://www.azelija-eko.hr/ 

Raduju nas ovakve vijesti, nadamo se da će uzlazni trend i bolji pokazatelji nastaviti tijekom cijele 2021. godine

RECIKLAŽNO DVORIŠTE OZALJ - ODVOJENO PRIKUPLJENE  KOLIČINE
VRSTE OTPADA Količina (t)
  2019. 2020.
20 01 01 Papir  i karton 10,36 5,21
20 01 39  Plastika  0,47 4,12
16 01 03  Otpadne gume  3,5 5,61
15 01 07  Staklena ambalaža  3,14 2,91
20 01 02  Staklo 1,78 2,2
20 03 07  Glomazni otpad  0,89 13,79
17 01 01 Beton  i građev.materijal   0,71
17 04 05  Željezo i čelik 0,62 1,18
20 01 35*  odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i  20 01 23*, koja sadrži opasne komponente  0,2 4,7
08 03 17  Toneri   0,3
20 03 07  Metali   3,69
20 01 25  Jestiva ulja i masti   0,2
20 01 10  Odjeća   1,71
UKUPNO 20,96 46,33
Izvor podataka: Azelija-eko,  Ozalj