• Spriječi
  • Ponovno koristi
  • Recikliraj
  • Kompostiraj

PRIKUPLJENO 240 kg ČEPOVA


Cilj projekta je da se educiraju građani, a od novca prikupljenog reciklažom sakupljenih čepova sufinancira nabava skupih lijekova za liječenje članova Udruge oboljelih.

Osim humanitarnog, ova akcija ima i ekološki karakter, ukazaje na potrebu svakodnevne brige o zaštiti okoliša i razdvajanju otpada.

Zahvaljujemo se svima koji su se pridružili i pomogli da zajedničkim snagama napravimo dobro djelo.

Drugi dio prikupljanja organizirat će Grad Ozalj tijekom jeseni, pozivamo sve da nastave odvajati plastične čepove.