• Spriječi
  • Ponovno koristi
  • Recikliraj
  • Kompostiraj

Reciklažno dvorište u Ozlju


Od 2017. u Ozlju građani koriste reciklažno dvorište. Komunalna tvrtka Azelija eko d.o.o. osigurala je reciklažno dvorište na području Žakanja te još i mobilno reciklažno dvorište u Ribniku. U 2018. godini prikupljeno je 12 tona, a u 2019. godini na cijelom području prikupljeno je 27 tona otpada, ukupno 15 frakcija.

Od odloženog otpada, najzastupljeniji su bili papir i karton, glomazni i građevinski otpad, te odbačena elektronička oprema, a građani su često odlagali i otpadne gume, plastičnu ambalažu, tekstil, staklo, ulja i masti itd.

Miroslav Cigić, direktor Azelija eko d.o.o. izrazio je zadovoljstvo količinama prikupljenog otpada, koje su bolje od očekivanih. Posebno je važna suradnja sa stanovnicima i pozvao je sva domaćinstva da u što većem broju koriste usluge reciklažnog dvorišta. U slučaju potrebe, djelatnici na reciklažnim dvorištima rado će im odgovoriti i pružiti dodatna pojašnjenja vezano za korištenje reciklažnog dvorišta. Istaknuo je da je u tijeku i projekt podizanja svijesti o razvrstavanju otpada „PoKupi, iskoristi, očisti“, te pozvao sve zainteresirane da prate vijesti na www.pokupi.hr .

Koristimo prigodu i podsjećamo: za korištenje besplatne usluge reciklažnog dvorišta u Ozlju potrebno je kod dolaska dati na uvid osobnu iskaznicu nositelja usluge. Sav otpad koji se predaje u reciklažno dvorište mora biti odvojen po vrstama otpada.

Reciklažno dvorište u Ozlju na adresi Ulica akademika Milana Heraka 11 može se koristiti:

     -    svaki radni dan od 7,30 do 15,00 sati, 

srijedom od 8,00 do 16,00 sati i 

svaka prva subota u mjesecu od 12,00 do 15,00 sati.