• Spriječi
  • Ponovno koristi
  • Recikliraj
  • Kompostiraj

ZDRAV KO ZMAJ


U jesen 2019. godine pokrenuta je inicijativa roditelja i lokalne udruge Društvo Naša djeca Ozalj koja je za cilj imala poboljšanje prehrane djece u obrazovnim institucijama grada te edukaciju lokalnog stanovništva o važnosti pravilne prehrane i očuvanja zdravlja djece. Inicijativa je u kratkom vremenu izrasla u projekt  pod nazivom „Zdrav ko zmaj“, kojeg provodi Društvo Naša djeca Ozalj.

Inicijativu roditelja i DND-a Ozalj te potreba o važnost brige o kvaliteti prehrane djece i njezinom utjecaju na zdravlje, od prvog dana prepoznalo je i podržao je Grada Ozlja na čelu s gradonačelnicom Gordanom Lipšinić te Dječji vrtić Zvončić Ozalj.

Ovim projektom ujedno je postignuta i ekonomska ušteda u Dječjem vrtiću Zvončić te je smanjena količina hrane koja se baca s obzirom da se priprema jela planira na dnevnoj bazi, na osnovu broja djece koji je prisutan u vrtiću.

Grad Ozalj pokrenuo je proces implementacije Healthy Meal Standarda,  prvog certificiranog sustava kvalitete koji omogućuje uvođenje zdrave prehrane, ali i prehrane za osobe s posebnim prehrambenim potrebama, primjerice alergije i slično, u javne objekte, uključujući škole i vrtiće. Tako se je grad Ozalj uvrstio među prve gradove u Hrvatskoj koji su prepoznali važnost i brigu o zdravlju svojih najmlađih građana te osigurali kvalitetnu i pravilnu prehranu djece u obrazovnim institucijama.